Referenties 

windesheim-logo           bochane-groep logo                          countus logo                 
  logo Compassion               Isala logo (1)                vdvastgroep_logo

 MF groep logo                                    IJM logo                                           Quicks logo     

Logo Het Oversticht         Logo Trias           Dierenbescherming logo
 cibap, logo                     logo_Esselink (org)      olyslager, logo      
 Lelie zorggroep logo               logo family7                          KBO PCOB logo
             logo comma                     Advisie logo                                   Logo Stunned
logo yntema-carrosseriebouw              Stichting IZZ logo       logo storage-architects
 
Logo Services4ICT                                 Isential logo

 

logo Gelders Genootschap                     EIC logo                                    Logo uneto-vni     

 

logo VNG                              Open Doors logo         topos_logo (300 x 111)

 

Vanaf 2000 werken wij voor profit- en non profit organisaties in ontwikkeling. Organisaties met ambities of organisaties die te maken hebben met snelle ontwikkelingen in de markt. De volgende referenties geven u een idee van onze dienstverlening en onze betrokkenheid met onze klanten. 

 

MF groep logo "IJsselkern heeft ons in 2017 / 2018 met succes ondersteund bij de professionalisering van ons HR beleid, passend bij onze uitgangspunten en ambities. Frank Dekkers heeft daarbij op basis van zijn kennis en ervaring onze wensen vertaald naar een nieuw en eigentijds functiehuis, beloningsbeleid, gesprekscyclus en marktconforme arbeidsvoorwaarden. In het traject heeft hij nauw samengewerkt met de directie, leidinggevenden, ondernemingsraad en onze HR-afdeling. Van ontwerp tot en met de implementatie en communicatie in de organisatie. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat: Een gedragen HR beleid dat perspectief geeft aan onze medewerkers en onze organisatie vooruit helpt."

Bernice de Jong (adjunct directeur van MF Groep)

MF Groep is het moederbedrijf van MF Uitzendbureau, MF select, MF Payroll en MF Horeca. MF Groep is onderdeel van Abiant Holding, met negentien vestigingen van Abiant en MF, de grootste regionale uitzender in Noord-Nederland.

 

windesheim-logo"Hogeschool Windesheim heeft de ambitie om kwalitatief gezien tot de top 3 van grote hogescholen te behoren in Nederland. Eén van de ontwikkelingen is de doorgroei naar een regionale kennisinstelling gebaseerd op de drie pijlers van onderwijs, onderzoek en ondernemen. IJsselkern heeft ondersteund in een aantal veranderprocessen: Frank Dekkers heeft als interimmanager van de opleiding Verpleegkunde gestuurd op datgene wat nodig is voor docenten om het onderwijs van de toekomst te verzorgen. Luuk Drost heeft als projectleider een waardevolle bijdrage geleverd in de herinrichting van de onderwijsprocessen. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de opleiding Social Work die ontstaan is vanuit de opleidingen MWD, SPH en pedagogiek. "

Riejet Nijdam (Domeinmanager Gezondheid&Welzijn, Hogeschool Windesheim)

 

logo Compassion"De adviseurs van IJsselkern zijn betrokken, deskundig en pragmatisch. Vanaf 2008 maken wij gebruik van IJsselkern door de taken van HR advies aan hen uit te besteden. IJsselkern beschikt over deskundige adviseurs. Ze werken efficient, proactief een ze helpen ons met het blijven professionaliseren op HR-gebied.

Het voordeel van HR-adviseurs die buiten je eigen organisatie werken, is dat zij door het werken in verschillende bedrijven en organisaties bij de tijd zijn en blijven ontwikkelen. Dat helpt Compassion Nederland om in combinatie met onze eigen ontwikkelingen steeds het beste van twee werelden te combineren.

Wij vragen IJsselkern advies als het gaat om beloning, organisatieontwikkelingen, uitzonderingen en nieuwe ontwikkelingen op HR-juridisch gebied. Altijd tot grote tevredenheid vanwege hun snelheid en gedegenheid en innovatieve meedenkkracht." 

Nienke Westerbeek, Directeur Compassion Nederland

 
Beweging 3.0 Amersfoort

"IJsselkern heeft binnen Beweging 3.0. een opdracht gedaan voor 2 grote verpleeghuislocaties. Doel van de projectopdracht was het realiseren van een financieel gezond evenwicht tussen inkomsten vanuit de zorgindicaties en de inzet van personeelsformatie op de woongroepen en afdelingen binnen een tweetal verpleeghuizen. Goede kennis van het primair proces en het vermogen om verbinding te maken met de diverse niveaus in de organisatie hebben tot duidelijke resultaten geleid. Er is op teamniveau inzicht gekomen in benodigde deskundigheidsmix op korte en lange termijn, in te zetten formatie en een duidelijk voorstel voor flexibilisering van arbeid. Daarnaast heeft Nathalie Polinder op heldere en nuchtere wijze een aantal uitdagingen op operationeel en tactisch niveau bespreekbaar gemaakt binnen de organisatie. Nathalie is een gedreven en enthousiaste projectleider gebleken."

Frank van der Eijnden, manager ketenzorg en transmurale service

 

Logo Services4ICT   "IJsselkern heeft ons geholpen met het beschrijven en actualiseren van onze arbeidsvoorwaarden. Het medewerkerhandboek helpt ons om onze arbeidsvoorwaarden in begrijpelijke taal te communiceren naar onze medewerkers. Het legt ook uit waarom we bepaalde keuzes maken. Ik heb het als zeer plezierig ervaren dat Luuk en Frank meedenken en oplossingen aandragen voor de knelpunten in arbeidsvoorwaarden en marktconformiteit. Zij hebben zich ingeleefd in onze organisatie en de vertaalslag gemaakt naar een arbeidsvoorwaardenbeleid dat past bij onze missie. Ons medewerkerhandboek is een visitekaartje voor Services for ICT, het geeft onze medewerkers een volledig en helder beeld van ons bedrijf, de mogelijkheden en de gemaakte afspraken."

Jeroen Zindel (directeur Services for ICT)

countus logoDoor te delen kunt u als ondernemer groeien, is de missie van Countus accountants+adviseurs. "Om deze missie waar te maken, hebben we de laatste jaren een omslag gemaakt in denken en in handelen. Wij zijn nu in staat om als adviseur naast onze klant te staan en de ondernemer te laten groeien. Om deze omslag te maken heeft IJsselkern ons ondersteund bij de ontwikkeling en invoering van een nieuw functiegebouw, invoering van performancemanagement en de ontwikkeling een nieuw arbeidsvoorwaarden- en belonings-beleid. Daarnaast heeft Luuk Drost als projectleider leiding gegeven aan de samenvoeging van drie salarisadministraties. Mij is bijgebleven de objectiviteit en het vermogen van Luuk, Suzanne en Frank om oplossingen te bieden waar wij echt mee verder kunnen. Zij zijn deskundig, betrokken en kunnen zich inleven in het belang van onze organisatie en onze klanten”.

Leen van Stappen (voormalig Directeur Personeelsmanagement en Hoofd HRM, Countus accountants+adviseurs)

 

logo Het Oversticht (400 x 159)"De ondersteuning door IJsselkern richt zich op het strategisch adviseren van het management, het ondersteunen en adviseren van leidinggevenden bij het uitvoeren van P&O-taken en andere (beleidsmatige) zaken waarvoor specifieke P&O-expertise nodig is. Externe inhuur dreigt in een dilemma van betrokkenheid en distantie te verzanden, maar niet bij de manier waarop IJsselkern deze taak al vanaf 2009 invult. Gemakkelijk bereikbaar, aanwezig op strategische en tactische momenten, goed op de hoogte van bedrijf, koers, beleid en van de mensen. Zo wordt een goede bijdrage geleverd aan een vitale organisatie met goed toegeruste mensen. (Mensen zijn ons kapitaal)."

"Met IJsselkern kan onze organisatie altijd rekenen op deskundige ondersteuning en advies. Flexibel, betrouwbaar en betrokken." 

Bart Buijs (directeur Het Oversticht)

topos_logoTopos Architecten en Topos Fields

"Vanaf 2005 maken wij gebruik van de diensten van IJsselkern. In de periode van groei heeft Frank Dekkers ons ondersteund bij het ontwikkelen en professionaliseren van onze organisatie en de HR-processen. In de afgelopen jaren ervaren wij de gevolgen van de ingrijpende economische crisis in de bouw. Frank heeft de directie en het managementteam dit jaar op uitstekende wijze geholpen om de nieuwe strategie te bepalen en weer met kansen in de markt bezig te zijn. Wij zijn zeer tevreden over de professionele en enthousiaste wijze waarmee hij ons heeft begeleid in dit proces. Hiermee kunnen wij vooruit!"

Kees Jongelie (directeur Topos Architecten en Topos Fields)