Over ons

Samen met u tot de kern komen en oplossingen bieden om uw ambities te realiseren, dat is onze missie.

Naam IJsselkern

IJsselkern staat enerzijds voor het stroomgebied van de IJssel, de no nonsense mentaliteit en het pragmatisme van de regio die bij ons past. De IJssel stroomt, is actief en biedt ruimte. IJsselkern staat anderzijds voor de de kern waar het om draait. Tot de kern komen geeft zicht op oplossingen met een blijvend effect.

Met IJsselkern beschikt u over vier pragmatische adviseurs met ruime ervaring als manager, projectleider, vakspecialist en ondernemer. Klik hieronder voor meer informatie over deze vier adviseurs: