Leiderschaps- en teamontwikkeling

Begeleiden van leiderschaps - en teamontwikkeling

Is krachtig of authentiek leiderschap nodig om met succes in te spelen op ontwikkelingen in de markt of om veranderingen door te voeren? Wilt u stappen zetten in de ontwikkeling van leiderschap in uw organisatie? Wilt u teams laten ontwikkelen zodat teamleden goed samenwerken, betrokken zijn en gemotiveerd werken aan de organisatiedoelen? Wilt u het talent in de organisatie beter benutten?

Ondersteuning IJsselkern

Vanaf 2000 biedt IJsselkern ondersteuning en advies aan ondernemers, directies en leidinggevenden bij de ontwikkeling van leiderschap en teamontwikkeling.

Projecten / diensten
Hierna volgt een greep van uitgevoerde diensten en projecten voor onze opdrachtgevers:
• Trainen en coachen van managers in leiderschap;
• Sparringpartner of (vaste) adviseur voor leidinggevenden bij de uitvoering van organisatie- en HR-beleid;
• Afnemen gedrag- en drijfverenanalyses (TSI) voor loopbaan- of persoonlijke ontwikkeling;
• Begeleiden van teamsessies o.a. gericht op effectief samenwerken, inzet van talent, stressmanagement, effectief communiceren;
• Begeleiden sessies met het management o.a. gericht op strategieontwikkeling, leiderschap, effectief samenwerken;
• Trainingen voor leidinggevenden in gespreksvoering en toepassing HR-processen;
• Advies en ondersteuning bij het leiding geven aan verandering.

Wilt u meer informatie over leiderschap- en teamontwikkeling?

Bel of mail ons vrijblijvend! 038 455 01 01 of info@ijsselkern.nl