Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden- en beloningsadvies

Zijn uw arbeidsvoorwaarden concurrerend en aantrekkelijk voor (nieuwe) medewerkers? Helpen uw arbeidsvoorwaarden om goede medewerkers te motiveren en te binden? Haalt u het maximale uit uw arbeidsvoorwaarden in fiscaal opzicht? Voldoen uw arbeidsvoorwaarden, regelingen en contracten aan de laatste wet- en regelgeving? Wilt u medewerkers keuzes in arbeidsvoorwaarden bieden? Heeft u een beloningsbeleid dat mee kan ademen met de markt en goede prestaties beloont?


Ondersteuning IJsselkern

IJsselkern helpt u om het maximale uit arbeidsvoorwaarden te halen. Wij zorgen er voor dat ze motiverend, concurrerend en aantrekkelijk zijn voor (nieuwe) medewerkers. Wij bieden advies en schrijven de regelingen, contracten en medewerkerhandboeken in begrijpelijke taal, passend bij uw organisatie. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat uw arbeidsvoorwaarden, regelingen en contracten voldoen aan de laatste (fiscale) wet- en regelgeving.


Projecten

Vanaf 2000 adviseren en ondersteunen wij MKB- en grotere organisaties, zowel profit als non-profit, op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Hierna volgt een greep van uitgevoerde projecten voor onze opdrachtgevers:
• Ontwikkeling en invoering van arbeidsvoorwaardenbeleid;
• Opstellen en up to date maken van medewerkerhandboeken, reglementen en contracten;
• Begeleiden van harmonisatietrajecten (in arbeidsvoorwaardelijke en juridische zin);
• Toepassen functiewaardering en ontwikkelen beloningssystematiek;
• Bieden van advies ten aanzien van pensioenvoorwaarden;
• Uitvoeren van (internationaal) benchmarkonderzoek en uitbrengen beloningsadvies.

Wilt u meer informatie over arbeidsvoorwaarden- en beloningsadvies?

Bel of mail ons vrijblijvend! 038 455 01 01 of info@ijsselkern.nl